Apie EMA

EMA - tai elektroninės ir spausdintos pratybos, kurios leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą ir suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą. Pratybos skirtos mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus bei pasaulio pažinimo dalykų.

EMA sandara

Diagnostiniai testai

Diagnostiniai testai skirti mokinių pasiekimų lygiui nustatyti. Juos rekomenduojama atlikti mokslo metų pradžioje ir pabaigoje.

Užduotys
Planšetėms ir kompiuteriui

Paskirkite elektronines užduotis atlikti planšetėje arba kompiuteryje.

Spausdintos
pratybos

Spausdintos pratybos skirtingiems pasiekimų lygiams.

Rezultatai ir motyvavimo sistema

Mokinių atlikti darbai ir rezultatai bei motyvavimo sistema Safaris mokymuisi skatinti.

Kiek kainuoja EMA pratybos?

Specialus pasiūlymas!

3,5

mokiniui antram mokslo metų pusmečiui
Pasiūlymas galioja užsakius vieno dalyko elektronines pratybas
iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Užsakyti dabar
EMA elektroninės
vieno dalyko pratybos

5

mokiniui vieniems mokslo metams
 • Du diagnostiniai testai mokinių pasiekimų lygiui nustatyti.
 • Elektroninės visų mokslo metų EMA užduotys kiekvienam pasiekimų lygiui.
 • Atsispausdinami užduočių lapai su visų mokslo metų EMA užduotimis, kiekvienam pasiekimų lygiui.
 • Pasiekimų lenta SAFARIS, kuri leidžia sekti mokymosi progresą ir motyvuoja vaikus mokytis.
EMA elektroninės ir spausdintos
vieno dalyko pratybos

7

mokiniui vieniems mokslo metams
 • Du diagnostiniai testai mokinių pasiekimų lygiui nustatyti.
 • Elektroninės visų mokslo metų EMA užduotys kiekvienam pasiekimų lygiui.
 • Pasiekimų lenta SAFARIS, kuri leidžia sekti mokymosi progresą ir motyvuoja vaikus mokytis.
 • Spausdintos spalvotos pratybos kiekvienam mokiniui pagal jo pasiekimų lygį.


Turite klausimų?

Dėl papildomos informacijos kreipkitės info@epratybos.lt, skambinkite +370 5 214 1306

EMA vaizdo pristatymas

Registruokitės ir išbandykiteEMA naudojimo vaizdo instrukcija

Dažniausiai užduodami klausimai

 • Įvedęs savo vardą ir PIN kodą (pvz., Jonas, 1212) mokinys galės prisijungti prie EMA (http://epratybos.lt) ir atlikti Jūsų paskirtą užduotį.
 • PIN kodai yra nuolatiniai ir vienodi visiems dalykams, todėl juos pakaks mokiniui duoti vieną kartą.
 • PIN kodų sąrašą visada rasite EMA sistemoje.

Kiekviename užduočių lape yra išmokimo matuoklis. Išsitaisęs savo arba gavęs mokytojo ištaisytą darbą, mokinys nuspalvina tiek išmokimo matuoklio langelių, kiek gavo taškų už atliktas užduotis.

Jeigu mokinys pasiekia langelį "moku", "safaryje" mokytojas jį pajudina per vieną langelį, jeigu pasiekia langelį "puiku", mokytojas jį pajudina per du langelius.

Rekomenduojame "Safario" judėjimą demonstruoti per projektorių ar interaktvyioje lentoje - mokiniai tai labai mėgsta.

Safario klaustukas žymi mokytojo arba sistemos kūrėjų rekomenduojamą netikėtą užduotį mokiniui.

Klaustuko užduotį galima skirti pirmam, keliems arba visiems simbolį pasiekusiems mokiniams.

Rekomenduojame skirti "?" simbolio užduotis, susijusias su mokomuoju dalyku ar tiesiog pagalba mokytojui, klasės draugams:

 • susipažinti su nauja vadovėlio tema savarankiškai ir pristatyti ją kitą pamoką;
 • padėti atlikti užduotis suolo draugui ar kitam, kuriam prireiks pagalbos;
 • pristatyti mokomjo dalyko mokslų laimėjimų naujieną.
 • pridėti papildomų balų prie kontrolinio darbo ar kito darbo įvertinimo pažymio, jei mokiniai yra vertinami pažymiais.

Mokytojas gali sugalvoti savo netikėtumo užduotis, atsižvelgdamas į tai, kas vyksta klasėje, mokykloje, siedamas su svarbiais mokiniams įvykiais.

Kiekvienos zonos pabaigoje siūloma mokiniui parašyti įvertinimą - 10 balų. Šį įvertinimą mokytojas gali rašyti savo nuožiūra - tik pirmam ar keliems pirmiesiems pasiekusiems šią ribą mokiniams. Apie tai mokinius reikėtų informuoti iš anksto.

EMA specialistų komanda rengia po 9 užduotis vienai temai, o tai yra vidutiniškai 3 kartus daugiau nei tradicinėse pratybose. Šio užduočių kiekio pakanka ugdyti skirtingų pasiekimų lygių vaikų gebėjimus.

Užduočių lape užduotys parenkamos pagal žemiau nurodytas matricas:

Patenkinamo lygio Patenkinamo lygio
Pagrindinio lygio Pagrindinio lygio
Aukštesniojo lygio Aukštesniojo lygio

Profesionalūs EMA turinio autoriai rengia kokybiškas užduotis, atitinkančias visus pagrindinio ugdymo programose numatytus reikalavimus ir yra kruopščiai recenzuojamos, todėl leisti įsikelti savos kūrybos užduotis kol kas neketiname. Taip stengiamasi užtikrinti turinio kokybę ir taupyti mokytojų laiką.

Mokytojų siūlymai papildyti EMA turinį bus svarstomi kartu su autoriais ir bendradarbiaujančiais mokytojais praktikais.

Jei naudojate spausdintą užduočių lapą, prie temos pavadinimo rasite vieną iš simbolių, nurodančių pasiekimų lygį.
- aukštesnysis lygis.
- pagrindinis lygis.
- patenkinamas lygis.

Jei naudojate elektronines užduotis, skiltyje “Rezultatai ir motyvavimas” prie skirtų užduočių rasite nurodytą jų lygį. Užvedę pele ant simbolio, pamatysite jo paaiškinimą.

Pasitikrinti, ar EMA veiks gerai jūsų įrenginyje galite čia: Sistemos reikalavimai.

Tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai rodo, jog problemų sprendimo užduotys yra vienos sunkiausių. Todėl mokiniai turi ugdytis įgūdžius, kaip atlikti tokio tipo užduotis.

Problemų sprendimo užduotims atlikti reikia:

 • aukštesniųjų mąstymo gebėjimų (pagal Bloom’ą: analizės, sintezės, vertinimo);
 • bent trijų mąstymo operacijų;
 • panaudoti, jungti įvairių dalykų, sričių teorines ir praktines žinias.

Rekomenduojame šiuos problemų sprendimo užduočių atlikimo žingsnius:

 1. Užduoties skaitymas ir supratimas.
  • Perskaityti visą užduoties tekstą nuo pradžios iki galo.
  • Rasti, ką ir kaip reikia padaryti.
  • Rasti užduoties atlikimui svarbius raktinius žodžius, duomenis, detales ir kt.
  • Suskaidyti užduotį į atskirus fragmentus.

 2. Trūkstamos informacijos paieška ir įvertinimas.
  • Nustatyti, kokius papildomus duomenis reikia prisiminti, susirasti, patikrinti ir kt.;
  • Nuspręsti, kur ieškoti informacijos ir kaip ją atsirinkti;
  • Surasti, patikrinti, įvertinti ir atsirinkti trūkstamą informaciją.

 3. Užduoties atlikimas.
  • Rastą ar prisimintą informaciją išanalizuoti ir susieti su duota situacija.
  • Atlikti užduotį ir pateikti atsakymą.


Apie UAB „E. mokykla“

Mūsų misija – pateikti veiksmingiausią pagalbinę mokymosi priemonę, motyvuojančią mokinius, įtraukiančią tėvus ir palengvinančią mokytojų darbą.

Elektroninių edukacinių priemonių kūrėja UAB „E. mokykla“ 2014 m. sukūrė internetinę mokymo, mokymosi ir pasiruošimo brandos egzaminams sistemą „Egzaminatorius.lt“, apdovanotą „Metų gaminio“ aukso medaliu. Bendrovė „E. mokykla“ yra oficiali Švietimo aprūpinimo centro mokymo priemonių tiekėja, o sukurta sistema „Egzaminatorius.lt“ įtraukta į skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugyklą.

Turite klausimų?

Turite klausimų?

Mielai į juos atsakysime!
+370 5 214 1306
info@epratybos.lt

Pranešk apie klaidą arba palik atsiliepimą