Gamta ir žmogus

Užduočių turinys rengtas laikantis gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Birutė Petraitienė
Užduotis stengiuosi kurti skirtingų gebėjimų mokiniams, kad kiekvienas jų galėtų pajusti sėkmę. Užduotis bandau sieti su gyvenimiškomis situacijomis.
Birutė Petraitienė
Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė
Biologijos 9 klasės mokytojo knygos bendraautorė, aktyviųjų biologijos pamokų 9 ir 10 klasėms autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Margarita Purlienė
Užduotys turi atitikti mokinių amžių ir skatinti mąstyti. Jos turi būti prasmingos, susietos su mokiniams artima aplinka.
Margarita Purlienė
Biologijos mokytoja metodininkė
Biologijos vadovėlių komplektų ir mokomųjų priemonių bendraautorė bei sudarytoja, seminarų lektorė, brandos egzaminų vertintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Kaušienė
Kuriu chemijos ir tyrimų srities temas. Man svarbu, kad mokinys galėtų pats kurti savo žinojimą, būtų įtrauktas per aktualų kontekstą ir turėtų truputį paplušėti.
Regina Kaušienė
Ugdymo plėtotės centro, projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ metodininkė. Vilniaus „Šaltinėlio“ privačios mokyklos mokytoja metodininkė.
Skaitmeninių mokymo(si) ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, seminarų mokytojams lektorė, vadovėlių vertintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Aušra Kynienė
Kuriu fizikos temas. Labiausiai patinka problemų sprendimo ir gyvenimiško konteksto užduotys. Svarbiausia – vaikui suprantama, motyvuojanti ir skatinanti mokytis bei pažinti užduotis.
Aušra Kynienė
VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslo darbuotoja, VšĮ „Saulės“ privačios gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė.
Mokymo priemonių studentams bei mokiniams autorė ir bendraautorė, vadovėlių bendraautorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai
Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Danguolė Gižienė
Danguolė Gižienė
Vilniaus Maironio progimnazijos biologijos mokytoja ekspertė
Gamtamokslinio ugdymo standartizuotos programos ir testų užduočių 8 klasei bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Birutė Noreikienė
Birutė Noreikienė
Vilniaus Žemynos progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė
LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto organizuojamų Vilniaus miesto penktų-aštuntų klasių mokinių gamtos mokslų olimpiadų užduočių rengėjų ir vertinimo grupės narė; Aštuntųjų klasių gamtos mokslų diagnostinių testų rengėja.

Užduočių turinys rengtas laikantis gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Aušra Kynienė
Kuriu fizikos temas. Labiausiai patinka problemų sprendimo ir gyvenimiško konteksto užduotys. Svarbiausia – vaikui suprantama, motyvuojanti ir skatinanti mokytis bei pažinti užduotis.
Aušra Kynienė
VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslo darbuotoja, VšĮ „Saulės“ privačios gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė.
Mokymo priemonių studentams bei mokiniams autorė ir bendraautorė, vadovėlių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Regina Kaušienė
Rengiu chemijos ir tyrimų srities temas. Man svarbu, kad mokinys galėtų pats kurti savo žinojimą, būtų įtrauktas per aktualų kontekstą ir turėtų truputį paplušėti.
Regina Kaušienė
Ugdymo plėtotės centro, projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ metodininkė. Vilniaus „Šaltinėlio“ privačios mokyklos mokytoja metodininkė.
Skaitmeninių mokymo(si) ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, seminarų mokytojams lektorė, vadovėlių vertintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Birutė Petraitienė
Užduotis stengiuosi kurti skirtingų gebėjimų mokiniams, kad kiekvienas jų galėtų pajusti sėkmę. Jas bandau sieti su gyvenimiškomis situacijomis.
Birutė Petraitienė
Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė
Biologijos 9 klasės mokytojo knygos bendraautorė, aktyviųjų biologijos pamokų 9 ir 10 klasėms autorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: dr. Elena Motiejūnienė
Kiekvienas mokinys gali patirti sėkmę pasirinkdamas tinkamo lygio užduotį, o ją įveikęs siekti daugiau, išbandyti jėgas aukštesniuose lygiuose.
dr. Elena Motiejūnienė
Gamtos mokslų daktarė, švietimo konsultantė
Bendrųjų programų, skaitmeninio turinio, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ataskaitų, įvairių vertinimo užduočių rengėja.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Jolita Kančiauskienė
Jolita Kančiauskienė
Vilniaus Žvėryno gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Biologijos mokomųjų priemonių bendraautorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Vidmantas Kančiauskas
Vidmantas Kančiauskas
Vilniaus Žvėryno gimnazijos biologijos mokytojas ekspertas
Biologijos mokomųjų priemonių bendraautoris, standartizuotų testų bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Danguolė Gižienė
Danguolė Gižienė
Vilniaus Maironio progimnazijos biologijos mokytoja ekspertė
Gamtamokslinio ugdymo standartizuotos programos ir testų užduočių 8 klasei bendraautorė.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti


Pranešk apie klaidą arba palik atsiliepimą