Lietuvių kalba

Užduočių turinys rengtas laikantis atnaujintos pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos (patvirtinta 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46) reikalavimų.

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Noriu, kad užduotys leistų patirti atradimo ir pažinimo džiaugsmą kiekvienam augančiam penktokui.
Inga Uinskienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos standartizuotų testų 8 klasei bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raimonda Jarienė
Klausimas, kaip technologijas paversti palankiu vėju lietuvių kalbos gebėjimams ugdytis, man vis dar labai atviras ir įdomus.
Raimonda Jarienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Bendrųjų programų ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir įgyvendintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nijolė Toleikytė
Stengiausi kalbos pažinimą padaryti įtraukiančiu ir aktyviu savosios kalbos tyrinėjimu
Nijolė Toleikytė
Lietuvos edukologijos universiteto lektorė (skaito „Literatūros didaktikos“ ir „Skaitymo strategijų mokymo(si)“ kursus);
Seminarų, viešų paskaitų lietuvių kalbos mokytojams apie skaitymo strategijų mokymą(si), integraciją, modulinio mokymosi idėjas, mokymą(si) rašyti rašinius ir kt. lektorė; straipsnių mokslinėje pedagoginėje spaudoje apie literatūrinio ir kalbinio ugdymo kaitos tendencijas šiuolaikinėje mokykloje autorė; skaitmeninės lietuvių kalbos mokymosi priemonės 5–6 kl. recenzentė; skaitymo testų kūrėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Litvinienė
Tikiu, kad aiškus, tikroviškas, įvairus, aktualus ir iššūkį keliantis dalykinis turinys skatins mokinių motyvaciją, o įveikę užduotis jie patirs pažinimo džiaugsmą ir įgis pasitikėjimo savimi.
Inga Litvinienė
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Aktyviųjų lietuvių kalbos pamokų 9 klasės mokiniams autorė, skaitmeninės priemonės „Egzaminatorius.lt“ bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Arūnas Dagys
Esu tikras, kad mokytis lietuvių kalbos gali būti įdomu ir šiuolaikiniam penktokui.
Arūnas Dagys
Vilniaus „Minties“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
Skaitmeninės priemonės www.egzaminatorius.lt bendraautoris; valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vyresnysis vertintojas.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai
Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raimonda Jarienė
Raimonda Jarienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Bendrųjų programų ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir įgyvendintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Inga Uinskienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos standartizuotų testų 8 klasei bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Romas Zibalas
Romas Zibalas
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas
Standartizuotų mokinių pasiekimų testų rengimo grupės narys, teksto skaitymo, suvokimo, kūrimo ir rašymo užduočių leidinio „Skaitau – suvokiu, kuriu – rašau“, skirto 8 klasei, bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nadia Venskuvienė
Nadia Venskuvienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, doktorantė
4 klasės lietuvių kalbos standartizuotos programos ir standartizuotų testų bendraautorė, atnaujintos Pradinio ugdymo bendrosios lietuvių kalbos programos bendraautorė, 2 klasės lietuvių kalbos diagnostinio vertinimo programos ir diagnostinių lietuvių kalbos testų bendraautorė, mokymų, seminarų pradinių klasių mokytojams autorė ir lektorė, mokomųjų ir metodinių priemonių bendraautorė, konferencijų dalyvė ir pranešėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Marija Bareikienė
Marija Bareikienė
Ugdymo plėtotės centro metodininkė.
Bendrųjų ugdymo ir standartizuotų patikrinimų programų bendraautorė, mokomųjų priemonių autorė.

Užduočių turinys rengtas laikantis lietuvių kalbos ugdymo bendrųjų programų reikalavimų (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433).

Užduočių autoriai ir recenzentai

Užduotis kūrė puiki komanda: patyrę mokytojai praktikai, turintys autorinio darbo ir standartizuotų testų rengimo patirties. Susipažinkite su specialistais ir jų pagrindinėmis nuostatomis kuriant šią priemonę.

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Litvinienė
Tikiu, kad aiškus, tikroviškas, įvairus, aktualus ir iššūkį keliantis dalykinis turinys skatins mokinių motyvaciją, o įveikę užduotis jie patirs pažinimo džiaugsmą ir įgis pasitikėjimo savimi.
Inga Litvinienė
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Aktyviųjų lietuvių kalbos pamokų 9 klasės mokiniams autorė, skaitmeninės priemonės „Egzaminatorius.lt“ bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raimonda Jarienė
Klausimas, kaip technologijas paversti palankiu vėju lietuvių kalbos gebėjimams ugdytis, man vis dar labai atviras ir įdomus.
Raimonda Jarienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Bendrųjų programų ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir įgyvendintoja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Nijolė Toleikytė
Stengiausi kalbos pažinimą padaryti įtraukiančiu ir aktyviu savosios kalbos tyrinėjimu.
Nijolė Toleikytė
Lietuvos edukologijos universiteto lektorė (skaito „Literatūros didaktikos“ ir „Skaitymo strategijų mokymo(si)“ kursus);
Seminarų, viešų paskaitų lietuvių kalbos mokytojams apie skaitymo strategijų mokymą(si), integraciją, modulinio mokymosi idėjas, mokymą(si) rašyti rašinius ir kt. lektorė; straipsnių mokslinėje pedagoginėje spaudoje apie literatūrinio ir kalbinio ugdymo kaitos tendencijas šiuolaikinėje mokykloje autorė; skaitmeninės lietuvių kalbos mokymosi priemonės 5–6 kl. recenzentė; skaitymo testų kūrėja.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Noriu, kad užduotys leistų patirti atradimo ir pažinimo džiaugsmą kiekvienam augančiam penktokui.
Inga Uinskienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos standartizuotų testų 8 klasei bendraautorė, seminarų lektorė.

Užduočių ir vertinimo instrukcijų pavyzdžiai

Diagnostinių testų autoriai ir recenzentai

EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Inga Uinskienė
Inga Uinskienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos standartizuotų testų 8 klasei bendraautorė, seminarų lektorė.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Romas Zibalas
Romas Zibalas
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas
Standartizuotų mokinių pasiekimų testų rengimo grupės narys, teksto skaitymo, suvokimo, kūrimo ir rašymo užduočių leidinio „Skaitau – suvokiu, kuriu – rašau“, skirto 8 klasei, bendraautoris.
EMA elektroninės mokymosi aplinkos autoriai: Raimonda Jarienė
Raimonda Jarienė
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Bendrųjų programų ir metodinių priemonių mokytojams bendraautorė, kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir įgyvendintoja.

Mokytojau, išbandykite nemokamai

Naujiems naudotojams
Registruotis dabar
Registruotiems
Prisijungti


Pranešk apie klaidą arba palik atsiliepimą